stoba in progress
Novinky a příběhy

Nejnovější zprávy

Bildunterschrift 3
27.06.2022
Výjimečně inovativní - stoba získala třetí ocenění TOP100 v řadě

Dne 24. června obdrželi oba jednatelé Gerhard Firlbeck (provozní ředitel skupiny stoba) a Christian Peschke (jednatel společnosti stoba Precision Technology v Backnangu) opět cenu TOP100 za mimořádnou inovační sílu. Slavnostní předání vědeckým novinářem Rangou Yogeshwarem se konalo ve Frankfurtu a moderovala ho dlouholetá moderátorka denních zpráv Linda Zervakisová. Po ocenění za roky 2020 a 2021 se společnost stoba již potřetí v řadě zařadila mezi 100 nejinovativnějších středních podniků v Německu, což je velký úspěch.

15.06.2022
TechStories made by stoba: Komplexní řízení kvality s kontrolou kvality založenou na umělé inteligenci a zaměřenou na budoucnost

Výrobce i kupující očekávají výrobky bez vad. Proto jsou v každém průmyslu zásadním článkem postupy pro komplexní řízení kvality. I ty nejmenší vady v povrchu, jako jsou škrábance, póry, důlky, dutiny nebo stopy po kladivu, proto mohou vést k drahým reklamacím, nedostatkům v bezpečnosti, poškozením funkce a dokonce k výpadkům funkce. Pokud jsou tyto vady zjištěny až v pozdějším průběhu výrobního procesu, způsobují vysoké náklady. Komplexní geometrické nebo z bezpečnostního, resp. funkčního hlediska kritické díly musejí být navíc vyráběny spolehlivě s konstantně vysokou kvalitou, aby bylo možné zaručit, že nebude poškozena reputace firmy.

26.01.2022
Školení ve společnosti stoba - exkluzivní postřehy

Od roku 1986 připravuje společnost stoba mladé lidi, aby se stali odborníky ve svém oboru - celkem v devíti různých profesích v technických a obchodních odvětvích. Jako celosvětově aktivní hybná síla inovací nabízíme našim učňům perspektivní práci: V mezinárodním prostředí a kolegiálních týmech je optimálně připravujeme na budoucí profesní život.

02.04.2021
stoba celebrates 60 years of innovation

There are many good reasons to be optimistic about the future. One is that for 60 years stoba has been developing innovations for better products and processes. For 60 years we have been developing the future!

 

Nejnovější zprávy

08.11.2022
Výhled na veletržní rok 2023

Po úspěšném veletržním roce 2022 bude společnost stoba Customized Machinery i v roce 2023 zastoupena na mnoha veletrzích a představí návštěvníkům nejnovější inovace v oblasti laserů a (P-) ECM. Plánuje se celkem pět veletrhů. Těšíme se na nadcházející diskuse a nové kontakty. Pokud máte zájem o vstupenky na veletrh, kontaktujte prosím několik týdnů předem Christin.Mueller@stoba-Memmingen.de.

27.09.2022
Silné oddělení se silnými stážisty - IHK oceňuje úspěchy ve vzdělávání na stobě

Najít vhodnou vzdělávací společnost není pro mnoho mladých lidí snadný úkol. Zejména proto, že často nemají dostatečný přehled o společnosti a je proto obtížné odhadnout, co mohou očekávat. Ve společnosti stoba je proto kladen velký důraz na to, aby se uchazeči v průběhu přijímacího řízení dobře seznámili a získali co nejjasnější představu o společnosti, její kultuře a postupu školení. O tom, že tento přístup funguje, svědčí mimo jiné výkony našich stážistů: Již druhým rokem po sobě dosáhli v závěrečných zkouškách na pracovišti v Backnangu tak dobrých výsledků, že Průmyslová a obchodní komora regionu Stuttgart udělila společnosti stoba certifikát za mimořádně dobré výsledky v oblasti technicko-obchodního vzdělávání.

02.08.2022
TechStories made by stoba: RespONE­sability - na cestě k výrobě neutrální z hlediska CO2

Výroba s neutrálními emisemi CO2 - to není snadné pro výrobní zařízení, které stejně jako stoba spotřebovává ve špičce až 7 000 kW elektrické energie za hodinu. Právě tato vysoká poptávka po energii je zároveň důvodem, proč je průmysl zodpovědný za používání ekologicky šetrnějších způsobů výroby energie. V této souvislosti představují emise CO2 a výroba energie nejen rostoucí finanční zátěž - zákazníci, dodavatelé a společnost nyní také požadují, aby jejich obchodní partneři jednali ohleduplně k životnímu prostředí a aktivně přispívali k ochraně klimatu. Na základě tohoto vývoje nyní společnost stoba pracuje právě na tomto projektu společně se společností Siemens - a mohla by tak nejen učinit krok k CO2 neutralitě do roku 2030, ale také dodávat nabíjecí stanice pro elektromobily prostřednictvím vlastní výroby udržitelné energie. Odpovídající koncepce byla vyvinuta společně a společnost stoba se při realizaci spoléhá na odborné znalosti a zkušenosti společnosti Siemens.

14.07.2022
InspectorONE nominován na cenu Best of Industry Award 2022

InspectorONE společnosti stoba posouvá vizuální kontrolu součástí na novou úroveň: v Plně automatický a vybavený softwarem Deep Learning nejenže odhalí i ty nejmenší vady na nejrůznějších obrobcích, ale také se je naučí předvídat. Díky této inovaci umožňujeme našim zákazníkům snížit množství zmetků a zároveň zvýšit kvalitu výrobků.

Bildunterschrift 3
27.06.2022
Výjimečně inovativní - stoba získala třetí ocenění TOP100 v řadě

Dne 24. června obdrželi oba jednatelé Gerhard Firlbeck (provozní ředitel skupiny stoba) a Christian Peschke (jednatel společnosti stoba Precision Technology v Backnangu) opět cenu TOP100 za mimořádnou inovační sílu. Slavnostní předání vědeckým novinářem Rangou Yogeshwarem se konalo ve Frankfurtu a moderovala ho dlouholetá moderátorka denních zpráv Linda Zervakisová. Po ocenění za roky 2020 a 2021 se společnost stoba již potřetí v řadě zařadila mezi 100 nejinovativnějších středních podniků v Německu, což je velký úspěch.

15.06.2022
TechStories made by stoba: Komplexní řízení kvality s kontrolou kvality založenou na umělé inteligenci a zaměřenou na budoucnost

Výrobce i kupující očekávají výrobky bez vad. Proto jsou v každém průmyslu zásadním článkem postupy pro komplexní řízení kvality. I ty nejmenší vady v povrchu, jako jsou škrábance, póry, důlky, dutiny nebo stopy po kladivu, proto mohou vést k drahým reklamacím, nedostatkům v bezpečnosti, poškozením funkce a dokonce k výpadkům funkce. Pokud jsou tyto vady zjištěny až v pozdějším průběhu výrobního procesu, způsobují vysoké náklady. Komplexní geometrické nebo z bezpečnostního, resp. funkčního hlediska kritické díly musejí být navíc vyráběny spolehlivě s konstantně vysokou kvalitou, aby bylo možné zaručit, že nebude poškozena reputace firmy.