15.06.2021

Mladé, angažované, zaměřené na inovace – naše pracoviště stoba v Brně

stoba Brno patří od roku 2016 ke skupině stoba a je naším kompetenčním centrem v oblasti jedinečné technologie tvrdého obrábění pro zpracování ploch a profilů ventilů. Zvláštnosti technologie: Dále zdokonaluje technologii z hodinářského průmyslu. Dnes u nás zajišťuje nanejvýš přesné povrchy s extrémně malými tolerancemi.

Závod Brno nabízí obecně dostatek prostoru pro další rozvoj. Město je velice oblíbené, a to především u mladých lidí: Asi 80 000 ze zhruba 450 000 obyvatel jsou studenti. Na žebříčku britského podniku Quacquarelli Symonds, který na základě hodnocení studentů pravidelně volí nejlepší univerzitní města, zaujímá Brno v celosvětovém měřítku dokonce 6. místo a předčí tedy města, jako je Boston, Londýn nebo New York.

Inovace díky mladým talentům

Z tohoto důvodu sázíme u stoba Brno také na obzvlášť úzkou spolupráci se studenty a univerzitami. Jsme tedy například součástí univerzitního technologického centra CEITECH a zkoumáme zde spolu se studenty nejrůznějších odborných oborů témata a inovace budoucnosti v oblasti tvrdého obrábění. Prostřednictvím Petra Koutného, jednatele firmy Precision Technology v Brně, jako člena okruhu expertů, je závod v Brně navíc od roku 2013 spojený s Technickou univerzitou. S úspěchem: Do stoba Brno nastoupilo po absolvování vysoké školy již mnoho kolegů a někteří u nás pracují dodnes. Také ze spolupráce se třemi odbornými školami, které se specializují na obrábění, elektrotechniku, vzduchotechniku a automatizaci, vzcházejí pravidelně kompetentní, mladí talenti, kteří nastupují do stoba.
A aby toho nebylo dost: Průběžně pracuje v našem závodě několik studentů z oborů technologie a kvality, kteří se aktivně zapojují do optimalizace procesů a přebírají důležité úkoly.

To vše umožňuje našemu pracovišti v Brně nejen dosahovat vynikajících výchozích podmínek pro plnění náročných úkolů, nýbrž také sestavovat v krátké době účelné a vysoce motivované inženýrské týmy pro rozmanité projekty. Firma stoba Brno je proto schopná vytvářet inovace a aktivně podporovat technologický pokrok – plně ve smyslu hesla „Comitted to progress“.

Několik příkladů projektů, u kterých se to v minulosti prokázalo:

  • Projekt pro výrobu vysoce přesných dílů ve velkosériové produkci je s ohledem na svou komplexnost a technickou náročnost podporován Evropskou unií.  
  • Náš tým vytvořil – společně s americkým dodavatelem simulačního softwaru na bázi FEM pro optimalizaci řezných procesů – geometrický design pro speciální nářadí navržené firmou stoba.  
  • Zajímáme se nejen o komponenty: Náš tým realizoval spolu s firmou stoba Customized Machinery v závodě Memmingen pilotní projekt automatizace pro skupinu stoba. Pomocí umělé inteligence je ve zlomcích sekundy online kontrolována a zpětně hlášena kvalita. Kolegové a kolegyně ze stoba CM v Memmingenu přitom vyrobili zařízení, která byla zkoušena v Brně a také zde integrována do sériové výroby. Díky jejich nasazení se skupina stoba stala předním dodavatelem v oblasti speciálních strojů, ale také řízení a optimalizace obráběcích procesů.

Zde je několik dojmů přímo z pracoviště!

Zveřejněno 15.06.2021

Kategorie: Precision Technology, Brno

Štítky: Inovace