23.05.2022

Perspektivní start kariéry: Talents@stoba podporuje stážisty s obzvláště dobrými výsledky

Každý rok začínají ve společnosti stoba svou kariéru noví, motivovaní stážisté. Jsou nezbytnou součástí přístupu společnosti stoba orientovaného na budoucnost, který se řídí heslem "Committed to progress". Hlavním cílem je rozvíjet vlastní vysoce kompetentní odborníky, kteří mají ve společnosti stoba dlouhodobou perspektivu. V Backnangu jsou proto zvláště dobré výsledky ve výcviku také zvláště podporovány: V rámci programu talents@stoba zavedeného v roce 2015.

 

Smyslem podpůrného programu je strukturovaně a strategicky seznámit mladé lidi s konkrétními úkoly, které mohou později převzít ve společnosti stoba. "Za tímto účelem obvykle nominujeme z každého ročníku jednu nebo dvě osoby, které vynikají jednak velmi dobrým prospěchem, jednak svým osobním vzhledem," vysvětluje Roland Gaus, vedoucí personálního oddělení v závodě stoba v Backnangu. Jednotliví stážisté pak dostávají různé nabídky, například na pobyty v zahraničí, další vzdělávání a trvalé pracovní smlouvy.   

Program pro talenty se od programů jiných společností liší tím, v jakém okamžiku je stážistům podpora přislíbena: "Některé stážisty přijímáme do programu již po prvním roce jejich vzdělávání," říká Roland Gaus. "Pokud se tedy chtějí zapojit, už po první třetině školení vědí, jaká pozice je ve společnosti stoba dlouhodobě čeká."

V závislosti na výkonech a hodnocení tréninkového týmu jsou mladí talenti zařazeni do jedné ze tří úrovní, které jsou spojeny s různými podpůrnými opatřeními. Úroveň 1 zahrnuje například seznámení se specializovanými oblastmi, jako je soustružení nebo speciální procesy, a cílené školení pro příslušné stroje. Ve druhé fázi je nabízeno další školení (hrazené společností stoba) v oblasti programování a nastavení a také financování večerní školy pro mistry řemesel. Poté následuje pobyt v zahraničí v jedné z poboček společnosti stoba po celém světě, který je rovněž financován společností stoba. Ve třetím a nejvyšším stupni mohou mladí kvalifikovaní pracovníci využívat ještě rozsáhlejší interní další vzdělávání a financování večerní školy pro techniky nebo studijního kurzu. Poté následuje několikaměsíční stáž v zahraničí.   

 

Nadšení účastníků

Lukas Gebhardt, jeden z mladých lidí, kteří byli v rámci programu podpořeni, je nadšený: "Díky podpoře společnosti stoba jsem si mohl hned po vyučení dodělat titul technika na večerní škole. Už to je jedinečná příležitost a velké ocenění práce a úspěchů dosažených během školení." Jeho kolega Maik Schäfer, který prošel stejným programem, k tomu dodává: "Celé to bylo velmi intenzivní, protože další vzdělávání trvá celkem čtyři roky, během nichž se učíte a pracujete paralelně. Ale rozhodně to stálo za to!"   

Roland Gaus také ví, že "jen tak" na sebe člověk nevezme na čtyři roky dvojí zátěž - práci a školu: "Program samozřejmě znamená pro naše stážisty určitý závazek, že se poměrně brzy vydají touto speciální cestou - což není snadné, zvláště když jsou lidé ještě velmi mladí. Na druhou stranu je také spojena s velmi slibnými perspektivami, a to jak profesními, tak osobními. "    

Celkově jsou všichni zúčastnění s dosavadním průběhem programu talents@stoba více než spokojeni: "Všichni doposud nominovaní učni program také dokončili. Mnozí z nich stále pracují ve společnosti stoba - na velmi dobrých pozicích. To je skvělým důkazem vzájemné důvěry, která panuje mezi stážisty a společností stoba jako zaměstnavatelem. To nás samozřejmě velmi těší," shrnuje Roland Gaus.  

Zveřejněno 23.05.2022