Lidé a pracovní pozice

Top 100 2020
Top 100 2021

Poskytujeme prostor pro tvorbu a rozvoj

stoba nabízí novinky a vyplňuje mezery – to vyžaduje maximální kreativitu a schopnost inovativního myšlení! Nenahraditelným motorem našeho úspěchu jsou naše zaměstnankyně a zaměstnanci na celém světě. Poskytujeme jim potřebný prostor pro uplatnění jejich námětů a aktivně podporujeme jejich osobní rozvoj. Plně přitom využíváme výhod středně velké společnosti s profesionální strukturou podobnou koncernu: Jsme otevřeni změnám, nabízíme možnost uplatnění vlastních myšlenek, výhody přímých mezinárodních kontaktů, a to vše bez zbytečných průtahů.

 

Volná místa

26  otevřené pracovní poziceotevřené pracovní pozice
stoba Customized Machinery – stroje na míruMemmingen, DE
stoba Customized Machinery – stroje na míruMemmingen, DE
stoba Precision Technology – přesné technologieSmall Dole, GB
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Customized Machinery – stroje na míruMemmingen, DE
stoba e-Systems – elektronické systémyWeinstadt, DE
stoba e-Systems – elektronické systémyWeinstadt, DE
stoba e-Systems – elektronické systémyWeinstadt, DE
stoba Customized Machinery – stroje na míruMemmingen, DE
stoba Precision Technology – přesné technologieBacknang, DE
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieSmall Dole, GB
stoba e-Systems – elektronické systémyWeinstadt, DE
stoba e-Systems – elektronické systémyWeinstadt, DE
stoba Customized Machinery – stroje na míruMemmingen, DE
stoba Customized Machinery – stroje na míruMemmingen, DE
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBrno, CZ
stoba Precision Technology – přesné technologieBacknang, DE
stoba se ve svém velmi dynamickém prostředí řídí zásadami profesionální spolupráce a oceňuje výsledky.
Judith Krammel vedoucí úseku financí, účetnictví a controllingu – stoba Precision Technology, Backnang
Týmová práce je základem pro úspěšné učení zaměřené na cíl a posiluje dynamiku skupin.
Steffen Bauer školitel – stoba Precision Technology, Backnang

Campus – All in people development

Prioritou firemní kultury stoba je osobní a profesní rozvoj pracovníků. Společnost proto své zaměstnankyně a zaměstnance podporuje různými nabídkami na získávání a rozšiřování kvalifikace a nabízí jim osobní i pracovní perspektivy. Obchodní jednotky společnosti stoba – stoba Customized Machinery, stoba e-Systems a stoba Precision Technology – nabízejí ve svých závodech kurzy zaměřené na budoucnost. Pravidelná výměna pracovníků mezi jednotlivými jednotkami a závody podporuje spolupráci v rámci celé společnosti. Sounáležitost a spolehlivost pracovníků a jejich kompetence jsou základem úspěchů společnosti stoba.

 

campus@stoba.one

Rozvoj pracovníků

Vaše budoucnost - váš tým

Kdo se rozhodne pro stáž ve společnosti stoba, rozhoduje se pro stáž s perspektivou: V našem zkušeném týmu mohou stážisté očekávat otevřenou, kolegiální pracovní atmosféru, zkušené kolegy, mezinárodní prostředí a spoustu praktických zkušeností a perspektivních inovací. Co to přesně znamená? Někteří z našich současných stážistů nám to a ještě více prozradí ve videu!

Obsah byl zablokován kvůli nastavení ochrany osobních údajů.
Pro zobrazení povolte všechny soubory cookie a sledování.

Učební obory stoba

Vedení výuky

Bernd Zeller

Kontaktní osoba pro stoba Customized Machinery

stoba Sondermaschinen GmbH
Mittereschweg 1
87700 Memmingen

ausbildung.memmingen@stoba.one

Markus Gebhardt a Angela Ott-Schwaderer

Kontaktní osoby pro stoba Precision Technology

stoba Präzisionstechnik GmbH & Co. KG 
Lange Äcker 8 
71522 Backnang

ausbildung.backnang@stoba.one

Pro vyučení u společnosti stoba je mnoho důvodů!

Zde je přehled 10 nejdůležitějších:

  1. stoba poskytuje ucelenou podporu – teorie se tu snoubí s praxí!
  2. Moderní dílny a prostory pro školení dokonale odpovídají aktuálním požadavkům.
  3. Během celé doby se učňům dostává individuální a intenzivní péče – nikdo není osamocen!
  4. Globální charakter společnosti podporuje interkulturní vazby, např. zahraničními pobyty nebo výukou jazyků.
  5. Doplňkové kvalifikace poskytují možnost prohlubování individuálních zájmů a nabízejí možnost vlastního výběru další cesty.
  6. Společenství pro vzdělávání podporované Průmyslovou a hospodářskou komorou spolupracuje se školami v Backnangu a Memmingenu. To je jasná známka kvality vzdělání získaného u společnosti stoba!
  7. Školitelky a školitelé společnosti stoba zasedají ve zkušebních výborech Průmyslové a hospodářské komory a mají tedy nejlepší předpoklady pro přípravu učňů ke zkouškám.
  8. Máš motivaci a chuť? Pak máš po úspěšném zakončení studia ty nejlepší předpoklady pro přijetí do naší společnosti!
  9. Rozmanité možnosti dalšího vzdělávání a růstu pro Tebe znamenají dlouhodobé perspektivy.
  10. Moderní pracoviště, závodní zdravotní a důchodové systémy, atraktivní platové podmínky a dobré pracovní prostředí s milými kolegyněmi a kolegy – to vše můžeš jako „Member of stoba“ mít!

FAQ