Zřeknutí se odpovědnosti

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Jednotlivé stránky této internetové domény byly vytvořeny s náležitou péči vždy k uvedenému datu poslední změny. Slouží pouze jako obecný zdroj informací, nikoli jako poradenství v konkrétních případech.

Společnost stoba Holding GmbH & Co. KG nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost ani kvalitu této internetové stránky.

Společnost stoba Holding GmbH & Co. KG se zříká veškeré odpovědnosti za škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání této internetové stránky nebo stahování dat z této internetové stránky.

Naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné provozovatele internetových stránek. Společnost stoba Holding GmbH & Co. KG nenese žádnou odpovědnost za jejich funkci ani případný nezákonný obsah nebo jiná porušení právních předpisů.

Copyright

© stoba Holding GmbH & Co. KG, Backnang, Německo. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah, jako jsou texty, obrázky, grafika, audio, video a animační soubory a jejich uspořádání, je chráněn autorským právem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Rozmnožování nebo šíření stránek nebo jejich obsahu je povoleno pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti stoba Holding GmbH & Co. KG a pouze s udáním zdroje a data. Bez tohoto písemného souhlasu nesmí být obsah této internetové stránky kopírován, distribuován, upravován ani zpřístupňován třetím stranám pro komerční účely.

Obsah stránek této internetové domény je částečně převzatý od třetích stran, které neumožňují další reprodukci a distribuci. Pokud se odkazuje na zdroje nebo odkazy, neodrážejí stránky právní ani jiný názor společnosti stoba Holding GmbH & Co. KG.

Duševní vlastnictví je chráněno různými právy, jako jsou patentová práva, ochranné známky a autorská práva společnosti stoba Holding GmbH & Co. KG.