„STOBA NABÍZÍ VSTŘÍCNOU
A PROFESIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI
VE VELMI DYNAMICKÉM PROSTŘEDÍ“

Judith Krammel
Vedoucí oddělení financí, účetnictví a controllingu
stoba Precision Technology, Backnang

„STOBA NABÍZÍ VSTŘÍCNOU A PROFESIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI VE VELMI DYNAMICKÉM PROSTŘEDÍ“

Judith Krammel, Vedoucí oddělení financí, účetnictví a controllingu
stoba Precision Technology, Backnang

Volná pracovní místa

Campus

Campus – Rozvoj zaměstnanců

Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců je jednou ze základních hodnot podnikové kultury ve společnosti stoba. Společnost proto svým zaměstnancům nabízí celou řadou možností vzdělávání a dalšího vzdělávání, čímž přispívá ke zlepšení a rozšíření jejich profesních vyhlídek. Obchodní jednotky stoba Precision Technology, stoba e-Systems a stoba Customized Machinery nabízí ve svých lokalitách perspektivní vzdělávací kurzy. Pravidelná výměna informací mezi zaměstnanci jednotlivých obchodních jednotek a závodů podporuje spolupráci v rámci celé Skupiny. Naši zaměstnanci a jejich kompetence jsou základem úspěchu Skupiny stoba, její spolehlivosti a schopnosti plnit své závazky.

DIGITAL ACADEMY – PRO BUDOUCÍ TVŮRCE

Digitální, virtuální, inovativní – Skupina stoba připravuje své zaměstnance na současné a budoucí výzvy. V roce 2020 budou moci tři zaměstnanci Skupiny stoba poprvé zahájit bakalářské studium na DBU (Digital Business University of Applied Sciences) v Berlíně. Jedno je totiž jisté: ze současných studentů se stanou budoucí tvůrci. Skupina stoba podporuje studenty finančně i strukturálně tím, že ve spolupráci s dalšími renomovanými podniky z regionu provozuje komunitní platformu.

UČNI – STOBA NABÍZÍ BUDOUCNOST

Vzdělávání ve Skupině stoba má budoucnost. Již více než 30 let vzdělává stoba úspěšně a s nadšením mladé ženy a muže ve svých závodech Backnang a Memmingen. Mnozí zaměstnanci zahájili svou profesní kariéru ve společnosti stoba jako učni. Mezi nabízené obory odborné přípravy patří: průmyslový mechanik, mechanik obráběcích strojů a operátor strojů a zařízení. Průmysloví mechanici a mechanici obráběcích strojů mohou získat další vzdělání v oboru elektrotechnik. Alternativní možností je podporované další vzdělávání a příprava vedoucí k titulu mistra nebo technika. Učiliště stoba jsou kvalitní a certifikovaná.

CAMPUS – ALL IN PEOPLE DEVELOPMENT

Osobním a profesním rozvojem k úspěšné kariéře.

DIGITAL ACADEMY – PRO BUDOUCÍ TVŮRCE

Digitálně, virtuálně, inovativně – připravte se na současné a budoucí výzvy.

UČNI – STOBA NABÍZÍ BUDOUCNOST

Odborná příprava v obchodních jednotkách stoba Precision Technology, stoba e-Systems a stoba Customized Machinery otevírá nové perspektivy.

PRAKTIKANTI – NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ S MEZINÁRODNÍM PŘESAHEM

Po škole, v průběhu studia i po jeho dokončení.

LETNÍ BRIGÁDY – NÁSTUP DO GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Tři týdny v Backnangu, Memmingenu nebo Weinstadtu plné nových zkušeností a poznatků.

LEADERSHIP – KOUČOVÁNÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Úspěšné vedení zaměstnanců vyžaduje zodpovědnost a dobré vůdčí schopnosti.

PRAKTIKANTI – NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ S MEZINÁRODNÍM PŘESAHEM

Ať už během, nebo po dokončení školní docházky či studia – odborná stáž ve Skupině stoba je ideální příležitostí, jak se začlenit do pracovního života a úspěšně vstoupit do budoucnosti. Odborná stáž nabízí mladým ženám a mužům jedinečnou příležitost nahlédnout do fungování globální společnosti. V rámci svých obchodních jednotek nabízí Skupina stoba široké spektrum povolání a činností. Pracují zde frézaři, obráběči, inženýři, vývojáři softwaru i hardwaru, technici, ale například i podnikoví ekonomové.

LETNÍ BRIGÁDY – NÁSTUP DO GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Alespoň tři týdny času, věk nad 16 let (v případě směnného provozu minimálně 18 let), potvrzení o studiu a souhlas rodičů – to je vše, co potřebujete k podání přihlášky. Práci pro studenty ve výrobě a souvisejících oblastech nabízí stoba během letních prázdnin v závodech Backnang, Weinstadt a Memmingen. Práce pro studenty je ideálním vstupem do Skupiny stoba – společnosti, která nabízí nejrůznější zajímavé perspektivy. O práci pro studenty ve společnosti stoba se můžete ucházet každý rok od března do května.

Kromě samotné přihlášky požadujeme od studentů pouze platné potvrzení o studiu (imatrikulaci).

LEADERSHIP – KOUČOVÁNÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Zodpovědnost a dobré vůdčí schopnosti významně přispívají k profesionální a kooperativní interakci v rámci Skupiny stoba. leadership@stoba podporuje vedoucí pracovníky společnosti stoba při provádění jejich disciplinárních a odborných úkolů spojených s vedením zaměstnanců. Lead yourself, lead your team, lead the organisation, případně lead the business – to je koncepce, podle které zkušení vedoucí pracovníci a personalisté poskytují pomoc a poradenství vedoucím pracovníkům společnosti stoba.