> Go to STOBA ONE
Group Spirit
> Go to STOBA ONE
Group Spirit
> Go to
PEOPLE & JOBS
Váš vstupní portál pro práci u společnosti stoba
> Go to
PEOPLE & JOBS
Váš vstupní portál pro práci u společnosti stoba
Technologický partner v oblasti na míru upravených strojů pro elektrochemické a laserové obrábění.
Technologický partner v oblasti na míru upravených strojů pro elektrochemické a laserové obrábění.
Technologický partner pro alternativní systémy elektrického pohonu a skladování energie.
Technologický partner pro alternativní systémy elektrického pohonu a skladování energie.
Technologický partner pro vysoce přesné kovové komponenty a sestavy v sériové výrobě.
Technologický partner pro vysoce přesné kovové komponenty a sestavy v sériové výrobě.
> Go to
ONE MATTER OF THE HEART
Tour Ginkgo
> Go to
ONE MATTER OF THE HEART
Tour Ginkgo
> Go to STOBA ONE
Group Spirit
> Go to STOBA ONE
Group Spirit
> Go to PEOPLE & JOBS
Váš vstupní portál pro práci u společnosti stoba
> Go to PEOPLE & JOBS
Váš vstupní portál pro práci u společnosti stoba
Technologický partner pro vysoce přesné kovové komponenty a sestavy v sériové výrobě.
Technologický partner pro vysoce přesné kovové komponenty a sestavy v sériové výrobě.
Technologický partner v oblasti na míru upravených strojů pro elektrochemické a laserové obrábění.
Technologický partner v oblasti na míru upravených strojů pro elektrochemické a laserové obrábění.
Technologický partner pro alternativní systémy elektrického pohonu a skladování energie.
Technologický partner pro alternativní systémy elektrického pohonu a skladování energie.
> Go to ONE MATTER OF THE HEART
Tour Ginkgo
> Go to ONE MATTER OF THE HEART
Tour Ginkgo

stoba one

Jedna mise

Název společnosti stoba je synonymem závazku a kupředu nás žene touha po neustálém vývoji. Právě v tomto vývoji se snoubí desetiletí osvědčená kvalita, řešení dneška a inovace budoucnosti.

Jedna organizace

Skupina stoba sestává ze tří specializovaných společností v oblasti konstrukce speciálních strojů – stoba Customized Machinery –, precizních technologií – stoba Precision Technology – a elektrických systémů pohonu, kontroly a skladování energie – stoba e-Systems. Vyznačuje se mimořádnou pestrostí jednotlivých kompetencí i jejich funkční synergií.

jeden tým

Mezilidské vztahy ve skupině stoba charakterizuje lidskost a soudržnost. Celá skupina může díky tomu profitovat z různých silných stránek každého jednotlivého zaměstnance. Jejich celek i jejich jedinečnost pak společně utvářejí skupinu stoba.

One matter of the heart

Tour Ginkgo

Každoroční cyklojízda s názvem „Tour Ginkgo“ vybírá už 25 let dary ve prospěch těžce nemocných dětí. Asi 200 účastníků se po dobu tří dnů pro dobrou věc prohání na kole, navštěvují firmy a veřejné instituce a vybírají od nich dary. Příspěvky vybrané během Tour Ginkgo 2019 budou předány sdružením „Der Bunte Kreis Schwäbisch Gmünd e. V.“, „Bunter Kreis Rems-Murr“ a „Aufwind e. V. Bunter Kreis Ludwigsburg“. Společnost stoba podporuje tuto cyklojízdu jako jeden z osmi kmotrů, a to jak ve stádiu přípravy, tak i realizace. Christoph Bode, jednatel společnosti stoba Holding, se cyklojízdy už několik let sám účastní.

One Beat