Naše technologie

Nejnovější technologie splňují ty nejkomplexnější požadavky

Pro velkosériovou výrobu firmy stoba Precision Technology jsou využívány nejmodernější stroje s vysokým stupněm automatizace. Dosahujeme tak mimořádně vysokého stupně využitelnosti a flexibility a můžeme vyvíjet řešení, která podporují technologický pokrok, vyšší efektivnost a hospodářský úspěch. 

Technologie

Frézování, vrtání

Frézování, vrtání a vyvrtávání hlubokých děr na obráběcích centrech a rotačních přenosových strojích s až 5 CNC osami. Každý rok se vyrobí miliony vysoce precizních dílů s komplexními geometriemi a otvory o průměru pouhých 0,3 mm. 

Montáž

Moduly nabízené závody stoba Precision Technology jsou vyráběny ve velkých sériích a spojují se nejrůznějšími technikami, a to i v čistém prostoru. 

Hrubé a jemné obrábění

stoba Precision Technology využívá postupy velmi jemného obrábění jako bezhrotové broušení při průchozím a zapichovacím způsobu a rovněž procesy rovinného broušení, honování a lapování. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Brně se průběžně zaměřuje na tvrdé soustružení. 

Další činnosti

stoba Precision Technology plní i požadavky partnerů týkající se tepelného zpracování a povrchových úprav produktů. 

ECM

Elektrochemickým obráběním kovů (PECM a ECM) provádíme zaoblení hran, geometrické spoje a zušlechťování povrchu – to vše vysoce automatizovanými procesy a na vlastních speciálních strojích firmy stoba.

Laserové obrábění

Při laserovém obrábění procesy 2D nebo 3D je kov ubírán nasměrovanými fotony příslušného laserového paprsku. Zařízení stoba Customized Machinery přitom používají lasery s mimořádně krátkými světelnými impulzy v délce mikro-, nano-, piko- a femtosekund. Krátké impulzy s maximální hustotou energie odebírají kov, aniž by tepelně ovlivnily základní materiál. 

Soustružení

Soustružení produktů z tyčí a hrubých kusů z vysoce pevných ocelí se v malých i velkých sériích provádí na jedno- i vícevřetenových automatech. 100% měřením přitom zaručujeme vysokou kvalitu. 

Hnací síla firmy

stoba Precision Technology má mezinárodní pověst spolehlivého partnera při velkosériové výrobě komponent a modulů a patří k těm nejlepším v oboru. Rozhodujícím faktorem je přitom našich téměř 1 000 pracovníků na celém světě:  Právě oni mají zásluhu na našem rozvoji a jejich kvalifikace, ambice a motivace jsou zdrojem neustálých inovací. Stručně řečeno: Dělají z nás to, čím jsme. K tomu vám dáváme prostor pro prosazování vlastních nápadů a šanci vždy se dál rozvíjet.

 

 

People & Jobs